نمونه کارها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نمونه کارها
تولید چینی بهداشتی در همدان

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
خط تولید توالت فرنگی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
خط تولید توالت فرنگی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
قالب توالت فرنگی هگمتان صنعت

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
خط تولید توالت فرنگی ماشین سازی هگمتان صنعت

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
ماشین آلات چینی بهداشتی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
خط تولید فرنگی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
تولید ماشین آلات چینی بهداشتی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
خط تولید توالت فرنگی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
ساخت خط تولید توالت فرنگی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط فرنگی

خط فرنگی
فهرست